|home||novinky||kontakt|

Povesť o hrade Biely Kameň

Bola to nanič robota, keď stavali Biely Kameň. Ľudia sa lopotili od svitu do mrku a noc obrátila všetko navnivoč. Tak to šlo deň za dňom, pokým na stavenisko neprišiel tajomný pútnik. Uľútilo sa mu neborkých. Zastokol do zeme suchý prút a halúzka do večere vypučala. Mocou miazgy premohla nepriaznivca. Ratolesť rástla, košatela, dužnela a hrad prekvital. Ale potom páni spyšneli. Blížnych si začali nevážiť, radosť života kúštik po kúštiku márniť. Košaté dubisko posmutnelo. Strom vysychal a strácal svoju čarovnú silu. A s tým ako chradol strom chradol a hrad. Strom vyschol a hrad sa rozpadol na zrúcaninu.

Vytvoril Stancko@gmail.com © 2005